Kontakt


KSI

Krapkowickie Sieci Internetowe sp. z o.o.
ul. ks. Koziołka 23
(do dnia 1.03.2020) os. XXX-lecia 20
47-303 Krapkowice

NIP:1990110572, REGON:161504550, KRS:0000570395


GAJA

PHU „GAJA” sp. z o.o.
ul. ks. Koziołka 23
(do dnia 1.03.2020) os. XXX-lecia 20
47-303 Krapkowice

NIP: 1990112648, REGON: 362197456, KRS: 0000570406

Biuro w Zdzieszowicach ul.Pokoju 7 czynne poniedziałek-piątek w godz. od 10:00 do 16:00,w sobotę nieczynne
Biuro w Krapkowicach ul.Ks.Koziołka 23 czynne poniedziałek-czwartek w godz. od 8:00 do 16:00,piątek w godz. od 8:00 do 17:00 oraz w sobotę od 9 do 12

Tel: 77 474 90 00
Fax: 77 474 90 01

Email: info@ksinternet.pl

 

Zgłaszanie awarii 24h KSI i GAJA

Tylko SMS(nie przyjmujemy MMS): +48 690 410 166

Automat zgłoszeniowy po godzinach otwarcia biura: 77 474 90 00

Email: awaria@ksinternet.pl

Abuse/Spam 24h KSI i GAJA

Email: abuse-info@ksinternet.pl

MARKETING & PR

Email: marketing@ksinternet.pl

 

Akceptujemy płatności:Jeżeli masz pytanie napisz do nas.

Imię (wymagane)

Email (wymagane)

Temat (wymagane)

Wiadomość (wymagane)

Zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail, telefonu, spersonalizowanych zgodnie z treścią mojego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO).
Krapkowickie Sieci Internetowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krapkowicach (47-303), ul.ks.Koziołka 23,Osiedle XXX-lecia 20(do dnia 01.03.2020), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570395, NIP 1990110572, REGON 161504550, dalej jako „Administrator danych”, informuje, że:
a) jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe,
b) Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
• telefonicznie, pod numerem telefonu: 77 474 90 00,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: info@ksinternet.pl,
• listownie i osobiście pod adresem BOK Administratora danych:
Krapkowickie Sieci Internetowe Sp. z o.o., ul.ks.Koziołka 23,Osiedle XXX-lecia 20(do dnia 01.03.2020),
47-303 Krapkowice.
c) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć: (i) przekazywania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia
i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową (iii) poinformowania o możliwości skorzystania
z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie,
d) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizacją zapytania. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych,
e) jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/Pani zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/ Pani zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,
f) nie zamierza przekazywać Pana/ Pani danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wystosowania odpowiedzi na Pana/Pani pytanie,
h) posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Ta strona używa plików cookie. Aby się dowiedzieć więcej kliknij TUTAJ
OK Rozumiem
x
Skip to content